Batec behaald trede 3 van de veiligheidsladder

Met trots kunnen we zeggen dat Batec met stip op trede 3 van de veiligheidsladder is beland

Veiligheid in Aanbestedingen Bouw
Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt. Namelijk, om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen. Deze afspraak noemen we “Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)”. Daarom is, als maatregel om Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in de bouw te stimuleren, besloten de NEN Safety Culture Ladder (ook wel Veiligheidsladder genoemd in Nederland) in te zetten als instrument.

 
Wat is “veiligheidsbewustzijn”?
Veiligheidsbewustzijn is een samenvattende term voor het geheel aan houding en gedrag binnen een organisatie ten aanzien van veiligheid. Ook wel veiligheidscultuur genoemd. Denk daarbij onder meer aan in hoeverre werknemers elkaar durven aan te spreken op onveilig handelen en in hoeverre veiligheid aandacht krijgt in alle lagen van een organisatie, van bouwplaats tot aan directie.