Om onze kwaliteit te waarborgen hebben we ons KOMO en ISO certificaat. Om de veiligheid te bewaken hebben we ons VCA** Certificaat. Om ons duurzaam ondernemerschap handen en voeten te geven zijn we bezig met diverse projecten, een van deze projecten heeft ervoor gezorgd dat we recent ons FSC® Certificaat behaald hebben. Weer een stap in de goede richting. FSC® is de standaard voor Duurzaam bosbeheer. De houten delen die Batec op de kunstwerken verwerkt zijn van eerlijk hout…

Datum:10-04-2017

Duurzaam bosbeheer is noodzakelijk voor nu en de toekomst. Niet voor niets worden de bossen de longen van de aarde genoemd. Door te kiezen voor hout uit duurzaam beheerd bos wordt grootschalige vernietiging van bos een halt toegeroepen. Door certificering van bos en handelsketen wordt de herkomst van hout en houtproducten als papier uit duurzaam beheerd bos aangetoond.

Wereldwijd zijn er twee internationaal erkende systemen voor certificering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen: FSC® en PEFC™. FSC en PEFC hebben samen zo’n 10% van het bos op de wereld gecertificeerd. Er is nog een lange weg te gaan. Hoe meer gecertificeerd hout en houtproducten gekocht wordt, hoe groter de prikkel voor boseigenaren om voor duurzaam bosbeheer te kiezen. Batec werkt hier graag aan mee…