fbpx

[yoast-breadcrumb]

Betonrenovatie brug in de Steegerf

De gemeente Heusden besefte dat zij, met 10 bruggen op de risicolijst, maatregelen moesten treffen om meer veiligheid te garanderen. Batec hielp de gemeente hierbij.

Opdrachtgever:Gemeente Heusden

Datum:15-04-2015

Eind 2013 constateerde de gemeente van Heusden dan tien bruggen door gebrek aan onderhoud hersteld of vervangen moesten worden. Nadat in 2014 hier budget voor vrijkwam, kreeg Batec begin 2015 de opdracht om de brug in de Steegerf, over het Drongelens kanaal in Drunen te renoveren. Batec heeft voorafgaand aan de renovatie een werkplan opgesteld, zodat fietsers en voetgangers minimale overlast van de werkzaamheden zouden ondervinden en de brug permanent zouden kunnen gebruiken.

De renovatie van de brug betrof zowel de boven- als de onderzijde. Uitgevoerde werkzaamheden zijn onder anderen het verwijderen van de verroeste stalen hoeklijnen van de schampranden en het herstellen van het beton met gietmortel. Na reparatie van de schades in het betondek zijn de rijbaan en schampranden met een tweelaags, waterdichte slijtlaag beschermd.