Batec CO² bewust

Onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is om ervoor te zorgen dat we onze aarde en het milieu met onze werkzaamheden zo min mogelijk belasten. Wij zijn en worden ons hier steeds meer van bewust. Batec zet zich daarom graag in om mee te werken aan een lagere CO² uitstoot. Als hulpmiddel en om onze uitstootvermindering inzichtelijk te maken gebruiken we hiervoor de CO² prestatieladder.

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO2 bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2reductie, transparantie en initiatieven.

Verder hebben wij ons aangesloten bij het samenwerkingsverbad Duurzaam collectief, een verzameling van bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van oplossingen voor vraagstukken die te maken hebben met CO² reductie. Vragen, ideeën en oplossingen worden hier uitgewisseld.

Hieronder vindt u onze CO² footprint en onze plannen de plannen om onze CO² uitstoot te verminderen: