[yoast-breadcrumb]

Innovatief geluidscherm in Berkel-Enschot

Batec is voor de gemeente Tilburg op zoek gegaan naar een geschikt systeem om een door houtrot aangetast geluidsscherm in Berkel-Enschot te vervangen. Samen met de firma Peek B.V. uit houten is er een innovatief scherm ontwikkeld.

Opdrachtgever:Gemeente Tilburg

Datum:14-12-2015

Berkel-Enschot heeft de primeur van het nieuwe geluidscherm, dat een door houtrot aangetast scherm aan de Puccinilaan moet vervangen. Gemeente Tilburg had hiervoor een beperkt budget vastgesteld en een aantal bindende eisen uit de Omgevingsvergunning in de uitvraag opgenomen. Vervolgens is Batec B.V., dat een meerjarencontract met de gemeente heeft, als hoofdaannemer op zoek gegaan naar een geschikt systeem.

Samen met de firma Peek B.V. uit Houten is een innovatief geluidscherm ontwikkeld. Dit systeem heeft belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele systemen. Door de combinatie van een EPS (piepschuim) kern met tweezijdig spuitbeton is het scherm relatief licht. Een eenvoudige fundatie volstaat, waardoor er weinig overlast voor omwonenden ontstaat en boomwortels in tact kunnen blijven.

Het systeem bestaat uit prefab elementen (l x h = 4 x 2,3 m), die door Batec vóór transport tweezijdig van 2 cm spuitbeton worden voorzien. Hierdoor blijven montagetijd en eventuele hinder op locatie beperkt. Het innovatieve geluidscherm kent een veel hogere geluidsreductie dan hout en wordt afgewerkt met een luchtzuiverende coating.