Onderhoud betonnen bruggen

N

Kwaliteit

Veiligheid

Milieu

Onderhoud betonnen bruggen

Het onderhoud van betonnen bruggen is van belang om een veilige verkeerssituatie te behouden en om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen. Veel van de Nederlandse infrastructuur, waaronder bruggen, viaducten en sluizen, zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. De verkeerssituatie is sinds die tijd behoorlijk veranderd. Het is drukker op de weg, de hoeveelheid vrachtverkeer is toegenomen en we gebruiken steeds zwaardere voertuigen. Batec verzorgt het onderhoud van betonnen bruggen door heel Nederland. Daarmee dragen wij bij aan het voorbereiden van de infrastructuur op de toekomst!

Onderhoud van betonnen bruggen met zo min mogelijk verkeershinder

Het onderhoud van betonnen bruggen levert altijd een mate van verkeershinder op. Bij snelwegen moet er bijvoorbeeld een rijstrook afgesloten worden, wat leidt tot een bottleneck. In sommige gevallen, vooral bij groot onderhoud, moet het verkeer zelfs omgeleid worden langs alternatieve routes. Door Batec in te schakelen voor het onderhoud van betonnen bruggen, kiest u voor een partner die meer dan 55 jaar ervaring heeft in het uitvoeren van deze werkzaamheden. U heeft de garantie van een efficiënte uitvoer van herstel- en onderhoudswerkzaamheden die de verkeershinder tot een minimum beperken. Heeft u vragen over de diensten van Batec? Of wilt u een offerte op maat ontvangen? Neem telefonisch contact op door te bellen met 0418 63 56 98.

Onze klanten