Onderhoud fietsviaduct Maredijk

Diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het fietsviaduct

Opdrachtgever: Dienst Milieu en Beheer Leiden

Datum:01-03-2000

Omschrijving werkzaamheden:

• vervangen asfalt (8 cm DAB) 335 m2
• aanbrengen waterdicht membraam 355 m2
• diverse betonreparaties
• vervangen kitvoegen 90 m
• vervangen hemelwaterafvoer systeem inclusief putten
• vernieuwing leuning constructie 180 m
• reinigen, uitpoetsen en conserveren beton 520 m2

Download PDF