Renovatie aanbruggen sluis te Driel

Diverse werkzaamheden aan de sluis in Driel

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Datum:01-09-2001

Omschrijving werkzaamheden:

• verwijderen coating door middel van nat gritstralen
• betonreparaties en aanbrengen van een spachtellaag
• aanbrengen van conservering op beton
• aanbrengen vloerafwerking op bordessen

Download PDF