Renovatie van appartementen complexen Laurentius Breda

Twee grote appartementencomplexen in Breda werden gerenoveerd en kregen een compleet nieuwe “jas”. Batec nam een flink deel van de metamorfose op zich. Een renovatie klus waarbij de veiligheidseisen niet uit het oog verloren mogen worden.

Opdrachtgever:Moonen Onderhoud en Renovatie BV

Datum:01-08-2009

Omschrijving werkzaamheden:

• Verzorgen van bereikbaarheidsvoorzieningen met hangbruggen.
• Vervangen van kitvoegen.
• Betonreparatie van schrobranden van galerijen en balkons.
• Aanbrengen van betonconservering.

Download PDF