Renovatie galerijen studentenflat SSHW

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) heeft Batec opdracht gegeven om de galerijen van het complex Asserpark te herstellen. Dit is een van de drie sterflats die als studentenhuisvesting worden gebruikt. In totaal wordt er binnen acht weken een oppervlak van 2200 m2 beton – verdeeld over 16 verdiepingen – gerenoveerd. Naast de bouwtechnische aanpak van het project wordt er ook op het gebied van de communicatie een beroep gedaan op de mensen van Batec.

Opdrachtgever:Stichting Sociale Huisvesting Wageningen

Datum:01-05-2005

Omschrijving werkzaamheden:

• Verzorgen afschermvoorzieningen
• Uitvoeren betonreparaties aan dakrand en galerijen
• Vervangen voegafdichtingen
• Aanbrengen scheuroverbruggende vloerafwerking
• Schilderwerk plafonds met damp-open verf systeem

Download PDF