Tilburg gunt Batec Megacontract

Gemeente Tilburg laat Batec al haar 532 civiele kunstwerken op beeld brengen en/of houden. Batec had namelijk de beste EMVI-score.

Datum:21-03-2019

Batec is trots op het binnenhalen van de omvangrijke opdracht van Gemeente Tilburg. Die schreef de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het Ontzorgingscontract civiele kunstwerken 2019-2022 in maart uit. Op basis van haar inschrijfsom en Plan van Aanpak werd de aanbieding van Batec aangemerkt als Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Batec scoorde hoog (een tien en twee achten) op de subgunningscriteria.

Batec zal alle 532 civiele kunstwerken jaarlijks inspecteren en keuren conform de producteisen. Daarna worden de benodigde onderhoudsmaatregelen ingepland en uitgevoerd, terwijl alle gegevens continu digitaal worden bijgehouden.

Gemeente Tilburg en Batec zijn geen onbekenden van elkaar. Al in 2012 sloten partijen een eerste, meerjarig onderhoudscontract, dat inmiddels twee maal met één jaar is verlengd. Wij zijn blij dat wij onze samenwerking met dit nieuwe contract kunnen continueren.