fbpx

Amsterdam Zuidoost herleeft

Het onderhoud aan 249 civiele kunstwerken in het Amsterdamse Stadsdeel Zuidoost is in volle gang.

De werkzaamheden die Batec in het kader van een tweejarige raamovereenkomst uitvoert, zijn zeer divers. Batec verzorgt het repareren en conserveren van zowel beton (bruggen, tunnels, duikers) als hout en staal (bruggen, vlonders, steigers en beschoeiingen). Sommige vlonders en steigers zijn al compleet vervangen of van een nieuwe slijtlaag voorzien en basalt glooiingen krijgen zonodig nieuwe voegen.
Vóór aanvang van de werkzaamheden worden alle objecten door Batec met hogedruk water gereinigd, geïnspecteerd en de gebreken geïnventariseerd en vastgelegd. Objecten waarvan de veiligheid in het geding is, worden direct gemeld en via deelopdrachten hersteld.