Sluizen

Sluizen (reparatie, onderhoud en renovatie)

Batec verzorgt al tientallen jaren inspectie, reparatie en onderhoud aan stuwen en sluizen in het hele land. Zo dragen wij bij aan een goede doorstroming en doorvaart van onze waterwegen.

Nederland is rijk aan water en dus aan sluizen. Reparatie en onderhoud van deze sluizen is veelal gecompliceerder dan van civiele kunstwerken op het land. Batec is vertrouwd met werken op het water en heeft de nodige ervaring om reparatie en onderhoud van uw sluizen verantwoord te kunnen verzorgen.

Onderhoud Merwedesluis Gorinchem

Onderhoud Merwedesluis Gorinchem De schutsluis in het centrum van Gorinchem is een belangrijke verbinding voor de beroeps- en pleziervaart tussen de Waal en het Merwedekanaal. Provincie ZuidHolland laat het complex renoveren. Hollandia Services B.V....

Lees meer

Betonrenovatie plofsluis Nieuwegein

Betonrenovatie plofsluis Nieuwegein Uit onderzoek van Arcadis bleek dat er reparatiewerkzaamheden aan de plofsluis in Nieuwegein nodig waren. Batec werkte als onderaannemer voor Van Doorn Geintegreerde projecten. Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Datum:06-07-2015 De...

Lees meer

Betonherstel sluis Gemeente Bergen op Zoom

Betonherstel sluis Gemeente Bergen op Zoom De Gemeente Bergen op Zoom kampt met betonschades aan de Burgemeester Peterssluis in de Theodorushaven. De betonschades bevinden zich zowel in de kelders als in de kolk en de keermuur. Daarnaast is er...

Lees meer

Groot onderhoud Marijkesluis, Rijswijk

Groot onderhoud Marijkesluis, Rijswijk De Marijkesluis ligt in het Amsterdams-Rijnkanaal, tegenover de aan de overkant van de Lek gelegen Irenesluis. De Marijkesluis bestaat uit twee kolken en een doorvaart. Sinds oktober 2007 voert Batec...

Lees meer

Renovatie spuisluizen, Nijkerk en Enkhuizen

Renovatie spuisluizen, Nijkerk en Enkhuizen Beton en staal behoeven regelmatig onderhoud. Zo ook de spuisluizen in Nijkerk en Enkhuizen. Rijkswaterstaat directie waterdistrict IJsselmeergebied heeft Batec de opdracht gegeven voor de uitvoering van...

Lees meer

Betonreparaties wegdek

Betonreparaties wegdek Haringvliet spuisluizen te Stellendam Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Datum:01-10-2004 Omschrijving werkzaamheden: • verzorgen verkeersmaatregelen • inzagen rondom de schade plekken • saneren / verwijderen slechte plekken in...

Lees meer

Renovatie aanbruggen sluis te Driel

Renovatie aanbruggen sluis te Driel Diverse werkzaamheden aan de sluis in Driel Opdrachtgever:Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland Datum:01-09-2001 Omschrijving werkzaamheden: • verwijderen coating door middel van nat gritstralen • betonreparaties en...

Lees meer