fbpx

Waterschappen en zuiveringschappen

Referenties Water- en zuiveringschappen

Waterschappen en zuiveringschappen weten dat hun betonnen zuiveringsinstallaties en kunstwerken door langdurig en intensief gebruik na verloop van tijd beschadigingen kunnen oplopen. Vaak is betonreparatie voldoende, maar soms is ingrijpend renoveren onvermijdelijk.

Batec heeft ervaring met groot en klein herstel van zuiveringsinstallaties. Een selectie van zuiveringsinstallaties uit de vele projecten waar wij, vaak onder moeilijke omstandigheden, de watervoorziening hebben verduurzaamd.

Herstel omloopranden RWZI Soest

Herstel omloopranden RWZI Soest

Herstel omloopranden RWZI Soest De omloopranden van enkele na-bezinktanks van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Soest waren beschadigd. Waterschap Vallei en Veluwe gaf Batec opdracht voor een ingrijpende renovatie. De toplaag van de omloopranden van de...

Lees meer
Vervangen toplaag omlooprand voorbezinktank

Vervangen toplaag omlooprand voorbezinktank

[yoast-breadcrumb] Vervangen toplaag omlooprand voorbezinktank Waterschap Rivierenland zorgt voor voldoende schoon water in onze kanalen, plassen, sloten en de kleinere rivieren. Ook houden ze de waterstanden en de dijken ter plaatse van deze wateren voor ons in de...

Lees meer
Vervangen omlooprand nabezinktank RWZI, Tiel

Vervangen omlooprand nabezinktank RWZI, Tiel

Vervangen omlooprand nabezinktank RWZI, Tiel Een omlooprand van een nabezinktank heeft door het vuile water veel te lijden. De toplaag moet daarom extra sterk en beschermend zijn. Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Datum:01-10-2007 Omschrijving werkzaamheden: •...

Lees meer
Vervangen toplaag omloopranden RWZI, Nijmegen

Vervangen toplaag omloopranden RWZI, Nijmegen

[yoast-breadcrumb] Vervangen toplaag omloopranden RWZI, Nijmegen Beton is een duurzaam constructiemateriaal. Maar óók beton vraagt regelmatig onderhoud. Door extreme mechanische of chemische belastingen kan een gewapende betonconstructie worden aangetast. Zo ook de...

Lees meer