fbpx

Certificaten

Certificaat Iso 9001
ISO 9001-2015
KOMO BRL 3201
VCA** 2017/6.0
FSC
SCL Trede 3
CO2 Niveau 5
NEN-EN-ISO 14001

De meerwaarde van een VBR-bedrijf

Een ‘VBR bedrijf’ is aantoonbaar een deskundig, betrouwbaar en ervaren betonreparatiebedrijf. Om een VBR-bedrijf te mogen zijn ligt de lat voor de betonreparatiebedrijven hoog. De basisvereisten om lid te kunnen worden zijn immers het bezit van:

  • een geldig KOMO-procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties,
  • een geldig VCA-certificaat (veiligheidsmanagement) en
  • een aantoonbaar goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig).

Al deze eisen worden jaarlijks door onafhankelijke certificatieinstellingen zoals SGS-Intron, IKOB of KIWA getoetst. Door te kiezen voor een VBR-bedrijf, hoeft u als opdrachtgever niet meer zelf de deskundigheid van het bedrijf te toetsen: de leden van  de VBR zien daar immers samen met de certificatieinstellingen op toe.  Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat reparatie en onderhoud aan uw betonconstructie bij VBR-bedrijven in goede handen is.

De ambitie van de VBR en de VBR bedrijven

Alleen bedrijven die voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap van de VBR mogen zich VBR-bedrijf noemen: zij zijn dan aantoonbaar lid van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven. De VBR-bedrijven zijn toonaangevend  in betonreparatie en -onderhoud. ‘Zichtbaar onderscheidend zijn’, dat is wat al meer dan 30 jaar de VBR en haar aangesloten bedrijven kenmerkt. De VBR-bedrijven zijn pro-actief bezig met

  • het verder ontwikkelen en professionaliseren van hun vak,
  • het opleiden en scholen van vaklieden,
  • het verbeteren van werkmethoden en
  • het overdragen van kennis aan alle belanghebbende partijen in de markt.

Dat alles heeft Nederland in Europa een toppositie opgeleverd qua kennis van en ervaring met betonreparatie en –onderhoud. Maar belangrijker nog: het heeft het kwaliteitsniveau van uitgevoerde reparaties zeer sterk verbeterd hetgeen opdrachtgevers die voor VBR-bedrijven kiezen ook aantoonbaar ten goede komt.

Continue verbetering

‘Zichtbaar onderscheidend zijn’ leidt ook tot een zekere kwetsbaarheid: de lat hoog leggen is immers niet vrijblijvend. Daarom heeft de VBR als brancheorganisatie ook een belangrijke taak om de bij haar aangesloten bedrijven voortdurend te stimuleren tot verdere ontwikkeling en verbetering. Voorbeelden zijn:

  • het afsluiten van een convenant op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),
  • het gezamenlijk opstellen van een Arbo-catalogus die specifiek voor het vakgebied bruikbaar is.

VBR-bedrijven ontwikkelen zich voortdurend. Zowel op het gebied van de techniek, als van het gehele proces van initiatief tot en met nazorg.

Wilt u ontzorgd worden? Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op en wij helpen u verder.
Scroll naar boven