fbpx

Privacy & diclaimer

Privacyverklaring Batec B.V. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Artikel 1: persoonsgegevens die worden verwerkt
1.1 Batec B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Batec B.V. en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de  website aan Batec B.V. verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.1.2 Batec B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Uw voor- en achternaam;
b. Uw adresgegevens;
c. Uw telefoonnummer;
d. Uw emailadres;
e. Uw IP-adres

Artikel 2: waarom Batec B.V. gegevens nodig heeft
2.1 Batec B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Batec B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Artikel 3: hoe lang Batec B.V. gegevens bewaart
3.1 Batec B.V. bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4: delen met anderen
4.1 Batec B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te (laten) dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@batec.nl. Batec B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 6: klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
6.1 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Batec B.V. bovengenoemde niet naleeft.

Artikel 7: beveiligen
7.1 Batec B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Batec B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@batec.nl.

Artikel 8: Batec B.V. is als volgt te bereiken:
8.1 Postadres: Postbus 3080, 5203 DB te ’s-Hertogenbosch
      Kantoorhoudende aan: De Geerden 5, 5334 LE te Velddriel
      KvK nummer: 34093623
      Telefoonnummer: 0418-635698
      E-mailadres: info@batec.nl

Scroll naar boven